Wydział Humanistyczny

06-12-2019

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Adamowi Massalskiemu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Historii Kieleckie Towarzystwo Naukowe serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej

Profesorowi Adamowi Massalskiemu,

która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 17