Wydział Humanistyczny

11-09-2018

Uwaga!

– dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2018/2019 dla studentów II, III i IV roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 17.09.2018 roku do 19.10.2018 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 01- 19.10.2018 r.

W związku z tym od dnia 10 września 2018 roku został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów on-line.                                          

Student, który złoży wniosek   po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca , w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego.

Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2018 roku.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98