Wydział Humanistyczny

07-06-2018

UWAGA!

dotyczy studentów pobierających stypendium socjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018.

Zgodnie z decyzją Rektora UJK w Kielcach z dnia 22.05.2018 r. zmieniającą ustalenia szczegółowe z dnia 14 września 2017 r., dotyczące pomocy materialnej dla studentów istnieje możliwość dodatkowej wypłaty stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów w miesiącu lipcu 2018 roku.

Aby otrzymać ww. stypendium należy posiadać status “student” w wirtualnej uczelni (osoby, które utracą status studenta w czerwcu tracą prawo do otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu br.) oraz osobiście odebrać decyzję o przyznaniu w/w świadczenia w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42, w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 roku.

WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODEBRANIE DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU!

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98