Wydział Humanistyczny

13-06-2016

Uwaga Doktoranci!

Szanowni Doktoranci,

uprzejmie informujemy, o konieczności złożenia do 30.06.2016 r. dwóch

sprawozdań:

  1. Sprawozdanie indywidualne z działalności naukowej w roku akademickim

2015-2016 (wygenerowane z Dorobku Naukowego XP)

  1. Sprawozdanie indywidualne uczestnika studiów doktoranckich z

realizacji badań naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w roku akademickim 2015/2016 (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UJK nr 49/2015)

Sprawozdania należy składać w formie wydruku komputerowego.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576222774e.kju1576222774@muhw1576222774
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98