Wydział Humanistyczny

29-01-2014

Uwaga studenci ubiegający się o IOS!

info

 

Zgodnie z Regulaminem studiów UJK § 19 ust. 4, student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien przedłożyć dziekanowi wniosek nie później niż 14 dni od rozpoczęcia semestru.

Ponadto każdy student otrzymujący pozytywną decyzję dotyczącą IOS  zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, ustalić ze wszystkimi prowadzącymi terminy i formę zaliczenia danego przedmiotu, co prowadzący potwierdzi parafą w harmonogramie zaliczeń przygotowanym przez opiekuna roku.