Wydział Humanistyczny

Kalendarz wyborczy

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, KOLEGIALNYCH ORAZ WYBORCZYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM
NA KADENCJE 2016-2020

Lp. Data Czynność wyborcza
1. 25 lutego – 01 marca 2016 roku do g. 1500 Zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału – pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2. 2 marca 2016 roku

 

Ogłoszenie list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału – pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
3. 25 lutego – 4 marca 2016 roku Zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału- pracowników będących samodzielnymi i niesamodzielnymi nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów
4. 5 marca 2016 Ogłoszenie listy kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału
5. 9 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
6. 10 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału spośród studentów, zgodnie z regulaminem Samorządu studentów.
7. 10 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału spośród doktorantów, zgodnie z regulaminem Samorządu doktorantów.
8. 10 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału spośród nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego (pracownicy samodzielni i niesamodzielni)
9. 11 marca 2016 roku Ogłoszenie wyników wyborów elektorów na kadencje 2016-2020
10. 15- 22 kwietnia 2016 roku do g. 1500 Zgłaszanie kandydatów na dziekana
11. 23 kwietnia 2016 roku Ogłoszenie listy kandydatów na dziekana
12. 5 maja 2016 roku Wybory dziekana
13. 6 maja 2016 roku Ogłoszenie wyników wyboru dziekana
14. 6- 10 maja 2016 roku Zgłaszanie kandydatów na prodziekanów
15. 11 maja 2016 roku Ogłoszenie listy kandydatów na prodziekanów
16. 12 maja 2016 roku Wybory prodziekanów
17. 13 – 18 maja 2016 roku Zgłaszanie kandydatów do rady wydziału spośród niesamodzielnych pracowników będących nauczycielami akademickimi i niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów
18. 18 maja 2016 roku Ogłoszenie listy kandydatów do rady wydziału
19. 24 maja 2016 roku Wybory do rady wydziału
20. 25 maja 2016 roku Ogłoszenie wyników wyboru do rady wydziału
21. 16 – 21 maja 2016 roku do g.1500 Zgłaszanie kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów
22. 25 maja 2016 roku Ogłoszenie list kandydatów do Senatu
23. 1 czerwca 2016 roku Wybory do Senatu spośród pracowników będących nauczycielami akademickimi, niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów
24. 2 czerwca 2016 roku Ogłoszenie wyników wyborów do Senatu na kadencje 2016-2020

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa