Wydział Humanistyczny

Okręgowa Komisja Wyborcza

WYBORY NA KADENCJĘ 2020-2024

SKŁAD OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Przewodniczący

  • dr Michał Mazurkiewicz (ILiJ)

Zastępca przewodniczącego

  • dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek (KDiKS)

Sekretarz

  • mgr inż. Marcin Sadowski (informatyk)

Członkowie

  • dr Dominika Burdzy (IH)
  • dr Magdalena Płusa (ILiJ)
  • mgr Justyna Kołodziejczyk (doktorantka)
  • Aleksandra Zebrzowska (studentka)
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98