Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Wydział Humanistyczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Koordynator KZJK dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Justyna Szczygielska-Brzoza
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          Dr hab. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak zastępca kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ds. kształcenia
2.          Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
3.          Dr hab. prof. UJK Izabela Krasińska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
4.          Dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
5.          dr Tomasz Chrząstek n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
6.          dr Judyta Perczak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
7.          dr  Przemysław Ciszek n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
8.          mgr Daria Malicka n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
9.          mgr Weronika Sałek n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
10.      mgr Jakub Juszyński przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Fajne Studio Kreatywne)
11. dr Katarzyna Bernat przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Radio eM.)
12.   Jakub Lipiec student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wskazany przez WOSS)
13.   Luiza Wieczorek student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wskazany przez WOSS)

Historia

 • Koordynator KZJK: dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK: mgr Agnieszka Wiśniewska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          Prof. dr hab. Stanisław Wiech n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
2.          dr hab. prof. 

UJK

Katarzyna Ryszewska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
3.          dr hab. prof. UJK Edyta Majcher-Ociesa n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
4.          Dr hab. prof. UJK Jacek Rodzeń n-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)
5.          Dr hab. Katarzyna Justyniarska- Chojak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)
6.          Dr Agnieszka Danielewska Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
7.          Mgr Wiesława Rutkowska Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
8. Mgr Waldemar Pukalski Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
9.   Filip Łoboda Student kierunku Historia
10.   Piotr Kozieł Student kierunku Historia

Lingwistyka stosowana

 • Koordynator KZJK: dr Anna Szczepanek-Guz
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK: Agnieszka Wiśniewska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr Anna Szczepanek-Guz zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
2.          dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
3.          dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
4. dr Jan Hajduk n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
5.          dr Oskar Gawlik n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
6.          mgr Paweł Kozłowski n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
7.          mgr Ewa Dziewięcka n-l akademicki ( reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
8.          mgr Maciej Wlazło przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Stowarzyszenie Centrum Kultury Wschodniej)
9.            Agnieszka Kondrak student kierunku lingwistyka stosowana

Logopedia ogólna

 • Koordynator KZJK: dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńka
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK: Katarzyna Szydłowska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr hab. prof. UJK Joanna Senderska n-1 akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
2.          dr hab. prof. UJK Danuta Grzesiak-Witek n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
3.          dr Ewa Boksa n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
4.          dr Magdalena Płusa n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
5.          dr Agnieszka Rosińska-Mamej n-1 akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
6.          mgr Iwona Płonka przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (neurologopeda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym im. Marii Majewskiej w Kielcach)
7.            Kamila Mysłek studentka kierunku logopedia ogólna

Filologia angielska

 • Koordynator KZJK: dr Anna Szczepanek-Guz
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK: Justyna Raczyńska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr Anna Szczepanek-Guz zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
2.          dr Anna Słoń n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
3.          dr Jacek Szajewski n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
4.          dr Paulina Pietras n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  literaturoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
5.          mgr Paulina Ołownia n-1 akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
6.          mgr Marta Bielecka Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – założyciel szkoły językowej English Academy w Kielcach
7. mgr Iwona Gawlik Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – założyciel szkoły językowej English Team w Kielcach
8.   Emilia Nowakowska student kierunku filologia angielska

Filologia germańska

 • Koordynator KZJK: dr Anna Szczepanek-Guz
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK: Agnieszka Wiśniewska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr Anna Szczepanek-Guz zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
2.          dr Beata Domagała n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo  /pracownik dydaktyczny)
3.          dr Donata Wójcik n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
4.          mgr Ralph Arzt n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
5.          mgr Łukasz Wolski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( ProFIS Niemcy)
6.          mgr Monika Piotrowska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (nauczyciel języka niemieckiego)
7.   Angelika Fejkiel student kierunku filologia germańska

Filologia polska

 • Koordynator KZJK: dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńka
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK: Katarzyna Szydłowska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr hab. prof. UJK Beata Utkowska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
3.          dr Monika Bator n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
4.          dr Katarzyna Ostrowska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
5.          mgr Katarzyna Szczerbińska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. S. Staszica, Ostrowiec Świętokrzyski)
6.    mgr Agnieszka Dolecka przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych; redaktor techniczny
7.         Rozalia Urbanik student kierunku filologia polska

 

Skip to content