Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Wydział Humanistyczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Koordynator KZJK dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Justyna Szczygielska-Brzoza
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          Dr hab. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak zastępca kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ds. kształcenia
2.          Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
3.          Dr hab. prof. UJK Izabela Krasińska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
4.          Dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
5.          dr Tomasz Chrząstek n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
6.          dr Judyta Perczak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach)
7.          mgr  Jakub Juszyński przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (kreatywne studio)
8.          dr  

 

Katarzyna Bernat przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Radio eM.)
9.            Michał Serwicki student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wskazany przez WOSS)
10.        Weronika Sałek student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wskazany przez WOSS)

Historia

 • Koordynator KZJK dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Katarzyna Zarosa
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
2.          dr Katarzyna Justyniarska-Chojak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
3.          dr hab. prof. 

UJK

Anita Młynarczyk-Tomczyk n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
4.          dr hab. prof. UJK Jacek Pielas n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
5.          mgr Wiesława Rutkowska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Archiwum Państwowe w Kielcach)
6.          mgr Waldemar Pukalski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
7.            Filip Łoboda student kierunku historia
8.            Mariusz Nurkiewicz student kierunku historia

Lingwistyka stosowana

 • Koordynator KZJK dr Jan Hajduk
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Agnieszka Wiśniewska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr Jan Hajduk zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
3.          dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
4.          dr Oskar Gawlik n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
5.          mgr Paweł Kozłowski n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
6.          mgr Ewa Dziewięcka n-l akademicki ( reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
7.          mgr Maciej Wlazło przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Stowarzyszenie Centrum Kultury Wschodniej)
8.            Agata Szychowic student kierunku lingwistyka stosowana

Logopedia

 • Koordynator KZJK dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńka
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Justyna Kołodziejczyk
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr hab. prof. UJK Joanna Senderska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
3.          dr Ewa Boksa n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
4.          dr Magdalena Płusa n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
5.          dr Małgorzata Kaleta-Witusiak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (neuropsycholog, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej, Kielce)
6.          mgr Katarzyna Perz przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (neuropsycholog, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej, Kielce)
7.            Olga Bochnacka studentka kierunku logopedia ogólna

Filologia angielska

 • Koordynator KZJK dr Jan Hajduk
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Agata Rusin
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr Jan Hajduk zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr Anna Słoń n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
3.          dr Jacek Szajewski n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
4.          mgr Marta Chmielewska n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
5.          mgr Wojciech Dumin przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Sandomierskie Centrum Kultury – Centrum Informacji Turystycznej)
6.            Anna Trojanowska student kierunku filologia angielska

Filologia germańska

 • Koordynator KZJK dr Jan Hajduk
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Agnieszka Wiśniewska
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr Jan Hajduk zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr Beata Domagała n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo  /pracownik dydaktyczny)
3.          dr Donata Wójcik n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
4.          mgr Ralph Arzt n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/pracownik dydaktyczny)
5.          mgr Łukasz Wolski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( ProFIS Niemcy)
6.            Monika Piotrowska student kierunku filologia germańska

Filologia polska

 • Koordynator KZJK dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńka
 • Wsparcie administracyjne prac KZJK Jolanta Sidorowicz
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr hab. prof. UJK Grażyna Legutko n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
3.          dr Monika Bator n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
4.          dr Agnieszka Rosińska-Mamej n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
5.          mgr Katarzyna Szczerbińska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. S. Staszica, Ostrowiec Świętokrzyski)
6.            

 

Marta Zapała student kierunku filologia polska

 

Skip to content