Skład WKK

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

  • Przewodniczący WKK dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik
  • Wsparcie administracyjne prac WKK Justyna Szczygielska-Brzoza
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          Dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr Jan Hajduk zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
3.          dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak zastępca dyrektora Instytutu Historii ds. kształcenia
4.          Dr hab.. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak zastępca kierownika Katedry Dziennikarstwa ds. kształcenia
5.          dr Monika Bator n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
6.          dr Anna Szczepanek-Guz n-l akademicki (reprezentant dyscypliny / literaturoznawstwo)
7.          dr Donata Wójcik n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo/
8.          Dr hab. prof. UJK Irina Rolak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
9.          dr Tomasz Chrząstek n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach/pracownik dydaktyczny)
10.      dr Magdalena Płusa n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
11.      dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
12.      dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
13.        Aleksandra Zebrzowska student kierunku lingwistyka stosowana
14.        Luiza Wieczorek student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
15.        Filip Łoboda student kierunku historia
16.      mgr Katarzyna Perz przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
17.      mgr Łukasz Wolski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( ProFIS Niemcy)
18.      mgr Wojciech Dumin przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Sandomierskie Centrum Kultury – Centrum Informacji Turystycznej)
19.      mgr Marek Dutkiewicz przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Stowarzyszenie Polska-Wschód)
20.      mgr Maciej Wlazło przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Stowarzyszenie Centrum Kultury Wschodniej)
21.      dr Katarzyna Bernat przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  (Radio eM)
22.      mgr Waldemar Pukalski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
23.      mgr Tomasz Kozieł przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( Zespół Szkół Informatycznych im. Hauke Bosaka w Kielcach)

 

 

 
 
Skip to content