Skład WKK

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

  • Przewodniczący WKK dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik
  • Wsparcie administracyjne prac WKK Justyna Szczygielska-Brzoza
Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.          dr Anna Szczepanek-Guz zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
3.          dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak zastępca dyrektora Instytutu Historii ds. kształcenia
4.          dr hab. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak zastępca kierownika Katedry Dziennikarstwa ds. kształcenia
5.          dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
6.          dr hab. prof. UJK Irina Rolak n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
7.          dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor n-l akademicki (reprezentant dyscypliny  językoznawstwo)
8.          dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski n-l akademicki (reprezentant dyscypliny historia)
9.          dr Tomasz Chrząstek n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach/pracownik dydaktyczny)
10.      dr Magdalena Płusa n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
11.      dr Monika Bator n-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
12.      dr Donata Wójcik n-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
13.      dr Agnieszka Szwach n-1 akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
14.        Klaudia Sasak student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wskazany przez WOSS)
15.        Klaudia Strójwąs student kierunku historia
16.        Julia Gębura student kierunku logopedia ogólna
17.        Anna Najberg student kierunku filologia polska
18.        Julia Chrzanowska student kierunku filologia angielska
19.      mgr Katarzyna Perz przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 
20.      mgr Łukasz Wolski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( ProFIS Niemcy)
21.      mgr Wojciech Dumin przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Sandomierskie Centrum Kultury – Centrum Informacji Turystycznej)
22.      mgr Marek Dutkiewicz przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Stowarzyszenie Polska-Wschód)
23.      mgr Maciej Wlazło przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Stowarzyszenie Centrum Kultury Wschodniej)
24. dr Katarzyna Bernat przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Radio eM)
25. mgr Waldemar Pukalski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
26. mgr Tomasz Kozieł przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych ( Zespół Szkół Informatycznych im. Hauke Bosaka w Kielcach)

 

 

 
 
Skip to content