Skład ZEJKW

Skład Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale

Koordynator ZEJKW dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          Dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
2.          Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
3.          dr Anna Szczepanek-Guz n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
4.          Dr hab. prof. UJK Jacek Pielas n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
5.          Dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
6.          dr Jacek Szajewska n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
7.          dr Beata Domagała n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
8.          Dr hab. prof. UJK Irina Rolak n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
8.            Klaudia Strojwąs student kierunku historia

Skip to content