Skład ZEJKW

Skład Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym w roku 2022/23

Koordynator ZEJKW dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.          Dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk -Tomczyk n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
2.        Dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
3.  Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
4.         Dr Oskar Gawlik n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
5.       Dr hab. prof. UJK Irina Rolak n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
6.   Dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
7.        Dr Jacek Szajewski n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
8.        Dr Beata Domagała n-l akademicki (wskazany przez dziekana)
  9.        Klaudia Strójwąs Studentka (wskazana przez Radę Samorządu Studenckiego)

Skip to content