Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dane teleadresowe

Miasto:
Ulica:
Telefon:
e-mail:

Strona www:
 
25 – 406 Kielce
ul. Uniwersytecka 17
41 349 71 20, 41 349 71 15
ilij@ujk.edu.pl   

http://ilij.ujk.edu.pl


 

Dyrektor Instytutu

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
e-mail: marzena.marczewska@ujk.edu.pl

Zastępcy

  • z-ca dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo
  • z-ca dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
  • z-ca dyrektora ds. kształcenia: Filologia polska, Logopedia ogólna
  • z-ca dyrektora ds. kształcenia:
    Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana  

Historia

Historia Instytutu Filologii Obcych sięga 1969 roku, kiedy to doc. dr Z. Harczuk zorganizował w powstającej wówczas Wyższej Szkole Nauczycielskiej kierunek filologii rosyjskiej i został kierownikiem Zakładu Filologii Rosyjskiej. W 1976 roku Samodzielny Zakład Języka Rosyjskiego został przekształcony w Instytut Rusycystyki, który działał w strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1986 roku dyrektorem Instytutu był dr hab. Andrzej Jankowski. Od 1990 Instytut zmienił nazwę na Instytut Filologii Słowiańskiej i funkcjonował w ramach powołanej w 2000 roku Akademii Świętokrzyskiej. Prowadzono w nim rozszerzone lektoraty języka czeskiego i ukraińskiego. W roku akademickim 2004/2005 jednostka zaczęła funkcjonować pod nazwą Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 2002 roku funkcję dyrektora Instytutu pełni dr hab. Kazimierz Luciński.

W maju 2012 roku nastąpiło połączenie Instytutu Filologii Rosyjskiej z Samodzielnym Zakładem Neofilologii (obydwie jednostki funkcjonowały w ramach Wydziału Humanistycznego UJK) i powstał Instytut Filologii Obcych, którego dyrektorem jest dr hab. Kazimierz Luciński prof. UJK.

Instytut Filologii Obcych zatrudnia 3 profesorów zwyczajnych, 7 samodzielnych pracowników nauki prof. UJK, 21 adiunktów, 4 asystentów, 8 starszych wykładowców, 3 wykładowców oraz 2 pracowników administracyjnych i 1 pracownika naukowo-technicznego. W skład Instytutu wchodzą 4 zakłady: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literatury, Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zakład Przekładoznawstwa i Kultury. Poszczególne zakłady są podzielone na pracownie.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Obcych obejmują zagadnienia dotyczące studiów porównawczych polsko-angielsko-niemieckich w zakresie językoznawstwa, analizy typologicznej rosyjskiego i polskiego dyskursu publicznego, semantyki leksykalnej języków słowiańskich w kontekście komunikacji międzykulturowej, literatury i kultury krajów niemiecko i anglojęzycznych XVII – XXI wieku oraz ich recepcji w Polsce oraz literatury rosyjskiej XIX – XXI w kraju i na emigracji (interpretacje i reinterpretacje).

Od 1983 roku wydawane są Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (obecnie pod red. L. Mazur-Mierzwy), najpierw pod nazwą „Kieleckie Studia Rusycystyczne” pod red. A. Semczuka i J. Żuka, następnie jako „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej” pod red. A. Jankowskiego i K. Lucińskiego, a od 2009 roku jako „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, obecnie “Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”  pod red. K. Lucińskiego.  Z inicjatywy Instytutu od 2004 roku jest wydawane wspólnie z Wydziałem Humanistycznym w Kownie Uniwersytetu Wileńskiego interdyscyplinarne czasopismo naukowe “Respectus Philologicus”, którego zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Kazimierz Luciński.

Instytut jest również wydawcą pisma językoznawczego Token: A Journal of English Linguistics.

Link do strony Instytutu

Skip to content