Wydział Humanistyczny

27-04-2017

Wydziałowe Seminarium Humanistyczne

W ramach Wydziałowego Seminarium Humanistycznego Pani dr Teresa Dalecka (Uniwersytet Wileński), stypendystka programu Erasmus+, wygłosiła wykład pt. “Polonistyka na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie”. W wykładzie wzięli udział studenci i pracownicy naszego Wydziału oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach.

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1571129073e.kju1571129073@muhw1571129073
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98