Wydział Humanistyczny

03-06-2015

Wykaz dokumentów, które student kończący studia winien złożyć w Dziekanacie

  • Indeks z kartą okresowych osiągnięć studenta
  • Karta obiegowa
  • Ankieta do suplementu (podpisana przez opiekuna praktyk zawodowych)
  • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia
  • 4 fotografie (wymiar 4,5 x 6,5)
  • Ksero dowodu osobistego – jeśli był zmieniany w trakcie studiów
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1563791656e.kju1563791656@muhw1563791656
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98