Wydział Humanistyczny

03-06-2015

Wykaz dokumentów, które student kończący studia winien złożyć w Dziekanacie

  • Karta obiegowa
  • Ankieta do suplementu (podpisana przez opiekuna praktyk zawodowych)
  • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98