Wydział Humanistyczny

03-06-2015

Wykaz dokumentów, które student kończący studia winien złożyć w Dziekanacie

  • Indeks z kartą okresowych osiągnięć studenta
  • Karta obiegowa
  • Ankieta do suplementu (podpisana przez opiekuna praktyk zawodowych)
  • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia
  • 4 fotografie (wymiar 4,5 x 6,5)
  • Ksero dowodu osobistego – jeśli był zmieniany w trakcie studiów
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582927340e.kju1582927340@muhw1582927340
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98