Wydział Humanistyczny

01-04-2013

Wykład prof. dr hab. Bogusława Bakuły

whum001

W ramach Wydziałowego Seminarium Humanistycznego wykład wygłosi
prof. dr hab. Bogusław Bakuła UAM w Poznaniu

zatytułowany

Dyskurs kresowy i wielokulturowość w świetle krytyki (post)kolonialnej
Między apologią, melancholią i wykluczeniem

Instytut Filologii Polskiej ul. Leśna 16,  4.04.2013 r. sala 29, godz. 12.00