Wydziałowe Seminarium Humanistyczne

semhum05

Instytut Filologii Obcych
zaprasza na wykład
Profesor Elżbiety Tabakowskiej

Język i wyobraźnia w przekładzie

środa 2. kwietnia 2014
godzina 11.00
Budynek Instytutu Filologii Obcych
sala 214

Skip to content