Wydział Humanistyczny

24-03-2014

Wydziałowe Seminarium Humanistyczne

semhum05

Instytut Filologii Obcych
zaprasza na wykład
Profesor Elżbiety Tabakowskiej

Język i wyobraźnia w przekładzie

środa 2. kwietnia 2014
godzina 11.00
Budynek Instytutu Filologii Obcych
sala 214

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98