Wydział Humanistyczny

Wymagane dokumenty przed obroną

  1. Pracę dyplomową w wersji dwustronnie drukowanej, oprawioną w miękką okładkę z adnotacją Promotora o jej przyjęciu.
    Do pracy dyplomowej winna być dołączona w sposób trwały oświadczenie studenta
  2. Płytę z pracą w wersji elektronicznej, w papierowej kopercie. Bezpośrednio na płycie należy napisać markerem: imię i nazwisko autora pracy i jej tytuł. Tak opisaną płytę powinien podpisać Promotor.  Na płycie powinny znajdować się pliki pracy dyplomowej, oświadczenie (wypełnione oraz własnoręcznie podpisane, później zeskanowane), aneksy/załączniki w wersji .doc(lub .docx, .odt) i wersja w .pdf
  3. Studenci przygotowujący się do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do zamieszczenia tej że pracy na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni, w zakładce „dyplom”.
  4. Fiszki biblioteczne 2 szt. w formacie A5 poziomo (wypełnione elektroniczne)
  5. Kartę obiegową
  6. Protokół z procedury antyplagiatowej wraz z podpisem promotora.
  7. Ankietę samooceny
  8. Ankietę do suplementu
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98