Zaproszenie

plakatInterdyscyplinarny Zespół do
Badania Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża
Wydział Humanistyczny UJK

dr hab. prof. UJK Krzysztof Bracha
dr hab. Marzena Marczewska

Zaprasza na prezentację książki:
Bartosza Kułana, Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu 25 września 1925 r., Toruń 2013.

27 stycznia 2014 (poniedziałek), godz. 16.00,
Instytut Historii UJK, ul. Żeromskiego 5, sala 3.

Spotkanie będzie także okazją do przedstawienia aktualnych planów i zamierzeń Zespołu.

Relacja prasowa:

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,15363637,Co_za_historia__Nie_mieli_nic_do_stracenia__Tragiczny.html

http://kielce.gazeta.pl/kielce/56,35255,15368487,Wiezienie_Ciezkie_na_Swietym_Krzyzu__PRZEDWOJENNE.html

Skip to content