Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgra Sławomira Kurzaka

Rada Naukowa Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Sławomira Kurzaka

Pt .: Armia pontyjska w czasach Mitrydatesa VI Eupatora

 

Promotor:

prof. dr hab. Tomasz Polański – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht – Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Nicholas Sekunda – Uniwersytet Gdański

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej 19) oraz na 

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_slawomir_kurzak.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. la ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.J.

Posiedzenie jawnej części obrad Rady Naukowej Instytutu Historii odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM:

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96948748232

Meeting ID: 969 4874 8232

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowymi, które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Dane kontaktowe:
Instytut Historii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25- 406 Kielce

Skip to content