czarnobiałe zdjęcie profesora

Zmarł prof. Henryk Samsonowicz

Z przykrością informujemy, że 28 maja 2021 roku zmarł prof. Henryk Samsonowicz, Doktor Honoris Causa naszej Almae Matris.

Prof. Henryk Samsonowicz był wybitnym mediewistą, autorem ponad 800. publikacji, mistrzem wielu pokoleń historyków. W latach 1980-1982 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w okresie 1989–1991 ministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Odznaczony był Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również Kawalerem Orderu Orła Białego. Prof. Samsonowicz był członkiem wielu prestiżowych instytucji naukowych i gremiów, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Rady Muzeum Historii Żydów Polskich, jury Nagrody Naukowej Klio i Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. W latach 1978-1982 pełnił także funkcję Prezesa Polskiego towarzystwa Historycznego. To właśnie wtedy zapoczątkował działalność Komisji Mediewistycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. W roku 1975 był inicjatorem pierwszej olimpiady historycznej, która po dziś jest najważniejszym konkursem wiedzy historycznej dla młodzieży licealnej. Za swoją wybitną działalność naukową i organizacyjną został wyróżniony kilkoma tytułami Doctora Honoris Causa. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach znalazł się w gronie tych uczelni, które dostąpiły zaszczytu uhonorowania tym szczególnym wyróżnieniem tak wybitnego historyka. Cześć Jego pamięci.

Skip to content