ZSP w Stąporkowie objęte patronatem naukowym Wydziału Humanistycznego UJK

6 listopada 2023 roku pomiędzy Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału prof. dr hab. Beatę Wojciechowską, a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, reprezentowanym przez dyrektor szkoły mgr Annę Misiowiec, zawarta została Umowa Patronacka dotycząca współpracy dydaktycznej.

Wydział Humanistyczny zobowiązuje się do współpracy dotyczącej wspierania rozwoju edukacji humanistycznej i lingwistycznej. W ramach porozumienia uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach, wykładach, warsztatach i konwersatoriach organizowanych przez wydział, a także, wraz z kadrą pedagogiczną, brać czynny udział w przedsięwzięciach naukowych. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Damian Ołownia, UCM

Skip to content