Uchwała Nr 26 w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii

Uchwała Nr 26

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

§ 1

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

  • Burdzy Dominika
  • Jastrzębski Cezary

§ 2

W związku z nieobsadzeniem 3 mandatów OKW zgodnie z Uchwałą nr 23/2020 OKW wyznacza drugą turę wyborów, która odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 11.30 do 12.30, w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl.

§ 3

Kandydatami w drugiej turze będą:

  • Cecota Błażej
  • Jaworski Rafał
  • Justyniarska – Chojak Katarzyna
  • Kazusek Szymon

§ 4

Protesty wyborcze w związku z wyborami do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora można składać w dniu wyborów, tj. 23 października 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 26 października 2020.

§ 5

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr hab. Michał Mazurkiewicz

 

Skip to content