Uchwała nr 3/2023 w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uchwała nr 3/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 27.03.2023 r. w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 2/2023 OKW w sprawie miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów oraz zgłoszeń kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uchwała Nr 2/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów oraz zgłoszeń kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Mediów…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 1/2023 OKW w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uchwała Nr 1/2023  Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 31/2020 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów

Uchwała Nr 31/2020 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachz dnia 26 października 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów Wydziału Humanistycznego UJK w…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 30 w sprawie wyników IV tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii

Uchwała Nr 30 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachz dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyników IV tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 29 w sprawie wyników III tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii

Uchwała Nr 29 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachz dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyników III tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 28 w sprawie wyników II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii

Uchwała Nr 28 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachz dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyników II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 27 w sprawie wyników II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Uchwała Nr 27 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyników II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 25 w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Uchwała Nr 25 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachz dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 26 w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii

Uchwała Nr 26 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachz dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję…

Czytaj więcej
Skip to content