Wydział Humanistyczny

08-09-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że kandydatem w uzupełniających wyborach do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego jest:

Olga Dąbrowska-Cendrowska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Lidia Mazur-Mierzwa