Wydział Humanistyczny

Ogłoszenia-Wybory

 • 9 grudnia 2019

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

  w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Historii na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie na stanowiskach badawczych lub…

  czytaj więcej
 • 9 grudnia 2019

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału

  w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie na stanowiskach…

  czytaj więcej
 • 6 grudnia 2019

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie na stanowiskach…

  czytaj więcej
 • 6 grudnia 2019

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Historii na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie na stanowiskach badawczych lub…

  czytaj więcej
 • 6 grudnia 2019

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

  w sprawie postępowania w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wynikach głosowania do Rad Naukowych Instytutów na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. § 1 W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów…

  czytaj więcej
 • 29 listopada 2019

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  1. Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. spośród pracowników niesamodzielnych (Załącznik do pisma Rektora…

  czytaj więcej
 • 29 listopada 2019

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

  1. Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Historii na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. spośród pracowników niesamodzielnych (Załącznik do pisma Rektora UJK Nr…

  czytaj więcej
 • 22 marca 2017

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik uzupełniających wyborów do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w kurii nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr…

  czytaj więcej
 • 15 marca 2017

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że kandydatem w uzupełniających wyborach do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego…

  czytaj więcej
 • 10 marca 2017

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  W sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. § 1 W związku…

  czytaj więcej