Aktualności 2021

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Rusza rekrutacja na płatne staże wakacyjne

Od poniedziałku 15 marca 2021 rozpoczynamy rekrutację na płatne staże wakacyjne, realizowane w ramach Projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Moduł programów stażowych adresowany jest do studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • Filologia angielska,
  • Filologia germańska,
  • Filologia polska,
  • Historia,
  • Lingwistyka stosowana.

Do udziału w module nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus Plus oraz osoba, która uczestniczyła w stażu w 2020 r. Szczegółowe kryteria rekrutacji określa Regulamin projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Humanistycznego https://whum.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarz%C4%85dzenie-nr-61-2020-Regulamin-Nowe-Perspektywy-Za%C5%82%C4%85cznik-1.pdf.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/. Podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe (wyłącznie formularze, bez deklaracji i oświadczeń) należy przesyłać na adres mailowy: staze.whum@ujk.edu.pl w terminie od 15 do 31 marca 2021 r. Nie trzeba pobierać z dziekanatu zaświadczeń o średniej ocen za ostatni rok akademicki. Należy ją podać na podstawie Wirtualnej Uczelni (rok akademicki 2019/2020).

Oryginały formularzy zgłoszeniowych oraz wszystkie pozostałe dokumenty, np. potwierdzające działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich innych niż koło naukowe, organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym, dodatkowych praktykach zawodowych nie wynikających z planu studiów, udziale w konkursach, trzeba będzie złożyć przed podpisaniem umowy stażowej. Powyższą działalność należy zaznaczyć tylko w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego (KRYTERIA REKRUTACJI DO PROJEKTU).

Planowana data zakończenia edukacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW NA UJK) to 30 września 2021 dla studentów III r. I stopnia i II r. II stopnia lub 30 września 2022 dla studentów II r. I stopnia.

Warunkiem uruchomienia programów stażowych dla danego roku jest zakwalifikowanie do udziału w nich minimum 30% studentów z tego roku.

Skip to content