Wydział Humanistyczny

NOWE PERSPEKTYWY

  • 26 lutego 2019

    Informacje o projekcie

    NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 , Oś priorytetowa: III….

    czytaj więcej
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558747063e.kju1558747063@muhw1558747063
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98