Wydział Humanistyczny

Akty prawne

    • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – pobierz
    • Rozporządzenie MNiSW z 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych – pobierz
    • Ustawa o stopniach naukowych i tytule
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1568595003e.kju1568595003@muhw1568595003
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98