Harmonogram oceny wewnętrznej ZEJK na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2022/2023

13.01.2023

Kierunek: logopedia ogólna (studia pierwszego stopnia)

Członkowie zespołu oceniającego: dr Jacek Szajewski, dr Beata Domagała

 

10.02.2023

Kierunek: lingwistyka stosowana (studia pierwszego stopnia)

Członkowie zespołu oceniającego: dr hab., prof. UJK Aleksandra Lubczyńska, dr hab., prof. UJK Anita Młynarczyk-Tomczyk 

 

Zakres oceny:

Karty przedmiotów, programy i plany studiów, analiza wyników ankietyzacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Skip to content