Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, że od 31 marca do 14 kwietnia br. (o 2 tygodnie), decyzją Przewodniczącej UKK i Prorektor ds. Kształcenia – Pani dr hab. inż. Barbary Gawdzik, prof. UJK,…

Czytaj więcej

Harmonogram oceny wewnętrznej ZEJK na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2022/2023

13.01.2023 Kierunek: logopedia ogólna (studia pierwszego stopnia) Członkowie zespołu oceniającego: dr Jacek Szajewski, dr Beata Domagała   10.02.2023 Kierunek: lingwistyka stosowana (studia pierwszego stopnia) Członkowie zespołu oceniającego: dr hab., prof….

Czytaj więcej

Program Dni Jakości Kształcenia na WH 2021

pobierz program

Czytaj więcej

Dni Jakości Kształcenia 2021

Szanowni Państwo Studenci Wydziału Humanistycznego Tegoroczne Dni Jakości Kształcenia będą się odbywać 26-27 kwietnia pod hasłem: ZDOLNI – ZDALNI – NIEBANALNI Zapraszamy do przesyłania Państwa propozycji dotyczących programu DJK do…

Czytaj więcej

Nie będzie Dni Jakości Kształcenia w kwietniu 2020 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z…

Czytaj więcej

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje w związku z okolicznościami nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Rekomendacje dotyczą wszystkich zajęć ujętych w programie i planie studiów,…

Czytaj więcej

Dzień Jakości Kształcenia w UJK 24, 25 kwietnia 2018

Program Dni Jakości Kształcenia w UJK

Czytaj więcej

Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia!

W związku z ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia konkursem z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UJK  zachęcamy do udziału…

Czytaj więcej

Posiedzenia WKJK

TERMINY SPOTKAŃ KOMISJI w roku akademickim 2017/18: 8.03., 12.04., 10.05., 14.06., 13.09 – godz. 9.15 Świętokrzyska 21 D – sala 17

Czytaj więcej

Dyżury przewodniczącej WKJK

Dyżury przewodniczącej WKJK dr hab. Alicji Gałczyńskiej prof. UJK 1, 3 czwartek godz. 9.00-10.30 Centrum Języków Obcych, ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 22

Czytaj więcej
Skip to content