Wydział Humanistyczny

24-11-2020

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO MODUŁU PODNOSZENIA KOMPETENCJI dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Informujemy, iż w dniu 20.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. rekrutacji w sprawie oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych do projektuNOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Do dnia 13.11.2020 r. do Biura Projektu wpłynęło 14 Formularzy zgłoszeniowych. Decyzją Komisji Rekrutacyjnej wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do Modułu Podnoszenia Kompetencji:

L.P

Numer albumu

Liczba przyznanych punktów

1.             

134412

8,0

2.             

134232

5,87

3.             

134894

5,67

4.             

132758

5,50

5.             

134886

5,45

6.             

135040

5,43

7.             

134333

5,43

8.             

138005

5,24

9.             

134705

4,53

10.          

134892

4,48

11.          

84737

4,45

12.          

137983

4,43

13.          

134883

4,3

14.          

134884

3,83

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98