INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO PROGRAMÓW  STAŻOWYCH w roku 2021

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Informujemy, iż w dniu 22.04.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. rekrutacji w sprawie oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych do projektuNOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” z kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia polska, Historia, Lingwistyka stosowana.  

Do dnia 19.04.2021 r. wpłynęło 111 Formularzy zgłoszeniowych. Decyzją Komisji Rekrutacyjnej do programów stażowych zostało zakwalifikowanych 66 kandydatów z kierunków:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II r. I st. oraz II r. II st.;
Historia II
i III r. I st. oraz II r. II st.;
Lingwistyka stosowana II r. I st.
i II r. II st.

Dla pozostałych kierunków i roczników nie zostało spełnione kryterium minimum 30% studentów z danego roku.

Na posiedzeniu w dniu 06.05.2021, na podstawie opinii NCBiR, że możliwe jest odstąpienie od kryterium dostępu „skierowanie na staż co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku i kierunku”, Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o zakwalifikowaniu do programów stażowych także studentów tych kierunków i roczników, na których nie zostało spełnione powyższe kryterium, ale liczba chętnych na staż nie jest mniejsza niż 3 osoby w stosunku do limitu. Uwzględniono także zgłoszenia, które zostały złożone w formie drukowanej oraz wpłynęły drogą elektroniczną po 19 kwietnia. Zakwalifikowano 32 studentów z kierunków:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I r. II st.,
Filologia angielska II r. II st.
Filologia germańska II r. I st.
oraz I i II r. II st.,
Filologia polska III r. I st.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Skip to content