Wydział Humanistyczny

Procedura antyplagiatowa

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), począwszy od roku
akademickiego 2018/2019, Art. 351 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), otrzymują
Państwo instrukcję przygotowaną w Dziale Zabezpieczenia
Informatycznego.

Prace dyplomowe studentów, którzy przystąpili do egzaminów dyplomowych po 1 stycznia 2019 r., powinny być sprawdzone w JSA, z uwzględnieniem wskazówek zamieszczonych w załączonej instrukcji.

Instrukcja ws. sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98