Wydział Humanistyczny

Procedura antyplagiatowa

WSZJK-WH/1     Procedura antypagiatowa – pobierz

  • Załącznik  – Protokół oceny oryginalności pracy – pobierz

Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Instrukcja interpretacji raportu podobieństwa (Plagiat.pl) – pobierz

Operatorem systemu antyplagiatowego jest mgr inż. Marcin Sadowski (lp.ud1576110781e.kju1576110781@iksw1576110781odas.1576110781m1576110781).

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576110781e.kju1576110781@muhw1576110781
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98