Wydział Humanistyczny

Procedura antyplagiatowa

WSZJK-WH/1     Procedura antypagiatowa – pobierz

  • Załącznik  – Protokół oceny oryginalności pracy – pobierz

Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Instrukcja interpretacji raportu podobieństwa (Plagiat.pl) – pobierz

Operatorem systemu antyplagiatowego jest mgr inż. Marcin Sadowski (lp.ud1582230287e.kju1582230287@iksw1582230287odas.1582230287m1582230287).

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582230287e.kju1582230287@muhw1582230287
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98