Wydział Humanistyczny

22-05-2019

KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA „STEREOTYPY WCZORAJ I DZIŚ”

Serdecznie zapraszamy na konferencję kończącą drugą edycję projektu  „PASJONACI WIEDZY – MODUŁY INNOWACYJNYCH ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIONĄ HUMANISTYCZNIE MŁODZIEŻ.

POWR.03.01.00-00-C069/16  w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. _ Projekt ten realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego we współpracy z miastem Kielce.

Konferencja popularnonaukowa “STEREOTYPY WCZORAJ I DZIŚ” na zakończenie projektu Pasjonaci Wiedzy (moduł j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, historia) odbędzie się dn. 24.05. (PIĄTEK) GODZ. 9.00-13.00. w Centrum Języków Obcych UJK, ul. Świętokrzyska 21D. Sala 214. Szczegóły konferencji w załączniku.

Cztery plenarne wystąpienia konferencji Pasjonaci Wiedzy (drugi załącznik) zostaną zaprezentowane razem z wystąpieniami uczestników projektu UNIWERSYTET MŁODYCH w ramach Święta Kielc dn. 21.06. (piątek) w PAŁACYKU ZIELIŃSKIEGO w Kielcach, w godz. 12.00-14.00.

Wstęp wolny.

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98