Wydział Humanistyczny

10-04-2019

Obóz letni “Understanding China”

Zapraszamy do udziału w obozie letnim “Understanding China” organizowanym przez Beijing Foreign Studies University (partnera Instytutu Konfucjusza) w dniach: 14-28. 07. 2019 roku w Pekinie i Tianjin.

W wyjeździe mogą wziąć udział osoby w wieku 18-40 lat, zainteresowane kulturą chińską. Preferowani są kandydaci, którzy osiągnęli pewien poziom znajomości języka chińskiego.

Uczestnicy ponoszą koszt biletu lotniczego (ok. 3000 PLN) i wizy.

Koszt zakwaterowania, wyżywienia, transportu (w czasie pobytu), ubezpieczenia i biletów wstępu jest pokrywany przez organizatora.

By wziąć udział w obozie, należy dostarczyć: 1. skan paszportu (pierwsza strona ze zdjęciem); 2. formularz wniosku; 3. oświadczenie; 4. informację o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).
Wszystkie powyższe dokumenty powinny być podpisane, zeskanowane i przesłane na adres:  lp.ud1571132017e.ju@1571132017ux.ni1571132017xnij1571132017  do 1.05.2019 r.

 

Pobierz dokumenty:

1. formularz wniosku;

2. oświadczenie;

3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO);

4. harmonogram.

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1571132017e.kju1571132017@muhw1571132017
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98