OBWIESZCZENIE nr 1/2020 w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów UJK w Kielcach

OBWIESZCZENIE nr 1/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 lutego 2020 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie § 118 pkt 1lit. a) i pkt 3. Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie Uchwały nr 18/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024, podaje do wiadomości wyborców listy kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym (okręg wyborczy nr 5):

1. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:

 

 1. dr hab. Włodzimierz Batóg, prof. UJK
 2. prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 3. dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
 4. dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK
 5. dr hab. Janusz Detka, prof. UJK
 6. dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK
 7. dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK
 8. dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK
 9. prof. dr hab. Waldemar Kowalski
 10. dr hab. Martyna Król-Kumor, prof. UJK
 11. dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
 12. dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK
 13. dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK
 14. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK
 15. dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK
 16. dr hab. Iwona Mityk, prof. UJK
 17. dr hab. Jerzy Pająk, prof. UJK
 18. dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK
 19. dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek, prof. UJK
 20. prof. dr hab. Marek Przeniosło
 21. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
 22. dr hab. Katarzyna Ryszewska, prof. UJK
 23. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK
 24. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
 25. prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan
 26. dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK
 27. dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK

  

2. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 

 1. dr Tomasz Chrząstek
 2. dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak
 3. dr Hanna Mijas

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Mazurkiewicz

Skip to content