Wydział Humanistyczny

18-03-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów uzupełniających do kolegium elektorów Wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

Instytut Historii – Sylwia Konarska-Zimnicka

Instytut Dziennikarstwa i Informacji – Olga Dąbrowska-Cendrowska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa