Wydział Humanistyczny

22-03-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Zgłoszenia kandydatów na Dziekana Wydziału Humanistycznego składane są do Wydziałowej Komisji Wyborczej w terminie od 15 do 22 kwietnia 2016 r. w budynku Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej 21 D, pokój 28, u sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego, w godz. 10:00 do 14:00.

Ogłoszenie listy kandydatów na Dziekana Wydziału Humanistycznego nastąpi dnia 23 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenie przez Dziekana Elekta kandydatów na stanowiska Prodziekanów Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach odbywa się w dniu 6 maja 2016 roku w godzinach 10.00-14.00 do Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Ogłoszenie listy kandydatów na Prodziekanów Wydziału Humanistycznego nastąpi dnia 6 maja 2016 roku.

Wybory na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędą się w dniu 5 maja 2016 r. w sali 17, w budynku CJO ul. Świętokrzyskiej 21 D, godz. 11.00.

Wybory na stanowisko Prodziekanów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędą się w dniu 12 maja 2016 r. w sali 17, w budynku CJO ul. Świętokrzyskiej 21 D, godz. 11.00.

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 1 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych, do zgłoszenia kandydata na dziekana należy dołączyć potwierdzenie w oryginale o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.), przy czym oświadczenie lustracyjne należy uprzednio złożyć do działu kadr pokój 26a, ul. Żeromskiego 5, Kielce. Zgłoszenie bez potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego nie zostanie przyjęte.