Wydział Humanistyczny

27-04-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

 w sprawie
ustalenia liczby i rozdziału mandatów w Radzie Wydziału Humanistycznego
na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że Rada Wydziału Humanistycznego w kadencji 2016-2020 liczy 117 osób.

Wydziałowa Komisja Wyborcza dokonała rozdziału mandatów do Rady Wydziału Humanistycznego w następujący sposób:

 1. Do rady wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i posiadający na dzień 31.01.2016 r. bierne prawo wyborcze, w liczbie 68, tj. następujące osoby:
  1. Batóg Włodzimierz
  2. Biała Alina
  3. Bolińska Marta
  4. Bracha Krzysztof
  5. Caban Wiesław
  6. Chwastyk-Kowalczyk Jolanta
  7. Cygan Stanisław
  8. Dalmi Grete
  9. Detka Janusz
  10. Dzieniakowska Jolanta
  11. Gałczyńska Alicja
  12. Gapys Jerzy
  13. Gierszewska Barbara
  14. Gryz Ryszard
  15. Hombek Danuta
  16. Iwańczak Wojciech
  17. Jabłońska Anna
  18. Kołtunowski Piotr
  19. Kominek Andrzej
  20. Kostuch Lucyna
  21. Kowalski Waldemar
  22. Król Martyna
  23. Krzysztofik Małgorzata
  24. Kurska Anna
  25. Legieć Jacek
  26. Legutko Grażyna
  27. Leszczak Oleg
  28. Luciński Kazimierz
  29. Marczewska Marzena
  30. Michalska-Bracha Lidia
  31. Michow Elżbieta
  32. Mielczarek Tomasz
  33. Miernik Grzegorz
  34. Mityk Iwona
  35. Nowak Mariusz
  36. Nowakowska-Ozdoba Joanna
  37. Oettingen Urszula
  38. Olczak-Kardas Monika
  39. Orzechowski Szymon
  40. Ossowski Jerzy
  41. Oukhvanova Irina
  42. Ożarska Magdalena
  43. Ożóg-Winiarska Zofia
  44. Pająk Jerzy
  45. Piasecka-Strzelec Renata
  46. Pielas Jacek
  47. Pietrych Piotr
  48. Polański Tomasz
  49. Poskuta-Włodek Diana
  50. Przeniosło Marek
  51. Renz Regina
  52. Rodzeń Jacek
  53. Ruszkowski Marek
  54. Ryszewska Katarzyna
  55. Samek Marta
  56. Senderska Joanna
  57. Sierosławska Elżbieta
  58. Smoliński Józef
  59. Starz Roman
  60. Szewczenko Ludmiła
  61. Trzaskowski Zbigniew
  62. Utkowska Beata
  63. Wiech Stanisław
  64. Wojciechowska Beata
  65. Wójcik Mirosław
  66. Wójcik-Łagan Hanna
  67. Wzorek Anna
  68. Zbróg Piotr
 2. Rozdział liczby mandatów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego:
Nazwa jednostki organizacyjnej Liczba mandatów
Instytut Historii 4
Instytut Filologii Polskiej 4
Instytut Filologii Obcych 13
Instytut Dziennikarstwa i Informacji 4
RAZEM 25
 1. Rozdział liczby mandatów w grupie studentów:
Nazwa jednostki organizacyjnej Liczba mandatów
Instytut Historii 3
Instytut Filologii Polskiej 4
Instytut Filologii Obcych 8
Instytut Dziennikarstwa i Informacji 5
RAZEM 20
 1. Rozdział liczby mandatów w grupach doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Nazwa jednostki organizacyjnej Liczba mandatów
Doktoranci 3
Pracownicy niebędący

nauczycielami akademickimi

1
RAZEM 4

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

                       dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98