Wydział Humanistyczny

28-04-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w  sprawie ogłoszenia wyników wyborów dziekana oraz zgłoszenia kandydatów na prodziekanów Wydziałowa Komisja Wyborcza wprowadza następujące zmiany w Uchwale nr 1:

Ogłoszenie wyników wyborów dziekana odbędzie się 5 maja 2016 r.

Zgłoszenie kandydatów na prodziekanów odbędzie się 6 maja 2016 r. o godz. 14.00.

Ogłoszenie listy kandydatów na prodziekanów odbędzie się 6 maja 2016 r. o godz. 15.30.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

                     dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98