Wydział Humanistyczny

05-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie stwierdzenia wyboru dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza wybór dr hab. Janusza Detki prof. UJK na dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016 – 2020.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa