Wydział Humanistyczny

06-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 oraz wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prodziekanów Wydziału Humanistycznego

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że dziekan elekt dr. hab. Janusz Detka prof. UJK, zgłosił następujących kandydatów na prodziekanów Wydziału Humanistycznego:

  1. dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof. UJK – ds. naukowych (życiorys)
  2. dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK – ds. ogólnych i współpracy z zagranicą (życiorys)
  3. dr Olga Dąbrowska-Cendrowska – ds. dydaktycznych i studenckich (życiorys)

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje na dzień 12 maja 2016 r. (czwartek) na godz. 11:00 zebranie kolegium elektorów Wydziału Humanistycznego w celu przeprowadzenia wyborów na funkcję prodziekanów Wydziału Humanistycznego.

Zebranie to odbędzie się na Wydziale Humanistycznym, Centrum Języków Obcych,
ul. Świętokrzyska 21 D, w sali 17 (parter).

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98