Wydział Humanistyczny

09-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020

Na podstawie Uchwały Nr 49/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK z dn. 28.04.2016 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o rozdziale mandatów do Senatu UJK:

  1. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego – 6 (do obsadzenia 3)
  2. Pozostali nauczyciele akademiccy – 2

Liczba mandatów przypadająca dla wydziału zostaje pomniejszona o mandaty objęte przez rektora, prorektorów i dziekanów, którzy są pracownikami danego wydziału.
W związku z powyższym liczba mandatów do obsadzenia w drodze wyborów dla samodzielnych pracowników nauki wynosi – 3.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98