Wydział Humanistyczny

10-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie § 92 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. a)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

Zgłoszenia kandydatów do Rady Wydziału Humanistycznego spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora i stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale jako podstawowym miejscu pracy oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na kandydowanie, składane są do Wydziałowej Komisji Wyborczej zgodnie z kalendarzem czynności wyborczych (Uchwała WKW nr 1/2016 z dnia 1 marca 2016 r.)  w terminie od 13 do 18 maja 2016 roku.

Zgłoszenia i oświadczenia należy składać w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Świętokrzyskiej 21 D, pokój 28, u sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego, w godz. 10:00 do 15:00.

Ogłoszenie listy kandydatów do Rady Wydziału Humanistycznego nastąpi dnia 18 maja 2016 roku.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582894753e.kju1582894753@muhw1582894753
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98