Wydział Humanistyczny

10-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Senatu na kadencję 2016-2020

Zgłoszenia kandydatów do Senatu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale jako podstawowym miejscu pracy oraz pracowników będących samodzielnymi nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na kandydowanie, składane są do Wydziałowej Komisji Wyborczej zgodnie z kalendarzem czynności wyborczych (Uchwała WKW nr 1/2016 z dnia 1 marca 2016 r.)
w terminie od 13 do 18 maja 2016 roku do godz. 15.00.

Zgłoszenia i oświadczenia należy składać w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Świętokrzyskiej 21 D, pokój 28, u sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego, w godz. 10:00 do 15:00.

Ogłoszenie listy kandydatów do Senatu nastąpi dnia 18 maja 2016 roku o godz. 15.00.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98