Wydział Humanistyczny

04-03-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

W sprawie liczby oraz podziału mandatów do kolegium elektorów Wydziału w poszczególnych Instytutach

Na podstawie Uchwały Nr 23/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę UKW nr 10/2016 z 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do kolegiów elektorów ustala się liczbę mandatów do kolegium elektorów Wydziału w poszczególnych Instytutach.

Dokonuje się następującego podziału mandatów:

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

  • Instytut Historii – 4,
  • Instytut Filologii Polskiej – 4,
  • Instytut Filologii Obcych – 2,
  • Instytut Dziennikarstwa i Informacji – 1.

pozostali nauczyciele akademiccy:

  • Instytut Historii – 1,
  • Instytut Filologii Polskiej – 1,
  • Instytut Filologii Obcych – 1,
  • Instytut Dziennikarstwa i Informacji – 1.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98