Wydział Humanistyczny

24-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w II turze wyborów do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki wymaganą większość głosów uzyskała: Lidia Michalska-Bracha.

Ze względu na nieobsadzenie jednego mandatu do Senatu WKW ogłasza wybory uzupełniające w dniu 30.05.2016 r. w budynku CJO, Świętokrzyska 21 D, w godz. 10.00-11.00, pok. 17.

Kandydatami są:

  1. Grzegorz Miernik
  2. Beata Wojciechowska
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98