Wydział Humanistyczny

25-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz w grupie pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi

 § 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego

 1. Bator Monika
 2. Boksa Ewa
 3. Burdzy Dominika
 4. Chrobot Agata
 5. Chrząstek Tomasz
 6. Domagała Beata
 7. Gutowska Anna
 8. Hajduk Jan
 9. Jachimczyk Adam
 10. Justyniarska-Chojak Katarzyna
 11. Kazusek Szymon
 12. Kępa-Mętrak Jolanta
 13. Kruszelnicka Małgorzata
 14. Konarska-Zimnicka Sylwia
 15. Koniewicz Dariusz
 16. Łodej Sylwester
 17. Mazurkiewicz Michał
 18. Mijas Hanna
 19. Niekra Urszula
 20. Nobis-Wlazło Katarzyna
 21. Perczak Judytas
 22. Rosińska-Mamej Agnieszka
 23. Szwach Agnieszka
 24. Wójcik Donata
 25. Zubkow Jewgienij

 § 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego 2016 – 2020 w grupie pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi

– Magdalena Krupa

 § 3

Protesty wyborcze w związku z wyborami przedstawicieli do Rady Wydziału można składać w dniu wyborów, tj. 24 maja 2016 roku do godziny 15:30 lub w dniu następnym, tj. środa 25 maja w godzinach 8:00-15:00 do sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Marcina Sadowskiego – Kielce,
ul. Świętokrzyska 21D, pok. 17.

Prawo złożenia protestu wyborczego w/w wyborach przysługuje wszystkim wyborcom zamieszczonym na listach wyborczych, kandydatom na przedstawicieli do Rady Wydziału (których kandydatury były zamieszczone na kartach głosowania), oraz osobom zgłaszającym tych kandydatów.

 § 4

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98