Wydział Humanistyczny

30-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników uzupełniających wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 § 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik uzupełniających wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2016 – 2020 w kurii nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

– Beata Wojciechowska

 § 2

Protesty wyborcze w związku z wyborami przedstawicieli do Senatu można składać w dniu wyborów, tj. 30 maja 2016 roku do godziny 15:30 lub w dniu następnym, tj. wtorek 31 maja w godzinach 8:00-15:00 do sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Marcina Sadowskiego – Kielce,
ul. Świętokrzyska 21D, pok. 17.

Prawo złożenia protestu wyborczego w/w wyborach przysługuje wszystkim wyborcom zamieszczonym na listach wyborczych, kandydatom na przedstawicieli do Senatu (których kandydatury były zamieszczone na kartach głosowania), oraz osobom zgłaszającym tych kandydatów.

 § 3

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98