Wydział Humanistyczny

04-03-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje listę kandydatów do kolegium elektorów Wydziału:

 

INSTYTUT HISTORII

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • Jerzy Gapys
 • Lucyna Kostuch
 • Jacek Pielas
 • Katarzyna Ryszewska
 • Józef Smoliński
 • Beata Wojciechowska

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 • Szymon Kazusek
 • Sylwia Konarska-Zimnicka

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • Stanisław Cygan
 • Grażyna Legutko
 • Iwona Mityk
 • Joanna Senderska
 • Zbigniew Trzaskowski
 • Beata Utkowska

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 • Ewa Boksa
 • Agnieszka Rosińska – Mamej

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • Włodzimierz Batóg
 • Oleg Leszczak
 • Joanna Nowakowska-Ozdoba
 • Magdalena Ożarska

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 • Oskar Gawlik
 • Donata Wójcik

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • Monika Olczak – Kardas
 • Renata Piasecka – Strzelec

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 • Olga Dąbrowska-Cendrowska
 • Jolanta Kępa Mętrak

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98