Wydział Humanistyczny

01-06-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli

Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020

w obu kuriach nauczycieli akademickich

§ 1

Ze względu na brak protestów wyborczych dotyczących wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – przeprowadzonych 24 i 30 maja 2016 r. – Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdziła dokonanie wyboru w/w wyborach.

Tym samym – podane w obwieszczeniach z dn. 24 i 30 maja – listy przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2016 – 2020 w obu kuriach nauczycieli akademickich stały się obowiązujące.

§ 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje ponadto, że w skład grupy przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wchodzą osoby, którym mandat w Senacie przynależy z racji pełnionej funkcji (Rektor, Dziekan).

Wobec tego mandaty w Senacie obejmują:

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  1. Janusz Detka
  2. Lidia Michalska-Bracha
  3. Marek Przeniosło
  4. Marek Ruszkowski
  5. Beata Wojciechowska
  6. Piotr Zbróg

 

pozostali nauczyciele akademiccy

  1. Tomasz Chrząstek
  2. Jan Hajduk

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98